2018. január 19. péntek,
Pályaorientáció és pályatanácsadás
 

 
 
Security Image

  Biztonsági kód: 
  

Leiratkozás 
Vajon hol érdemes szakmai nyelvvizsgát csinálni?
(2009-05-27 09:12:00)

Egyre több egyetem és főiskola követeli meg hallgatóitól a szakmai nyelvvizsgát – aki nem rendelkezik legalább egy nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, az nem kaphat diplomát. Az [origo]-nak nyilatkozó tanárok szerint ezzel nem járnak rosszul a hallgatók, a szakmai nyelvvizsgára ugyanis nem nehezebb felkészülni, mint egy általánosra, ráadásul speciális nyelvtudás nélkül ma már szinte esély sincs az elhelyezkedésre.  Kostyál-Homm Katalinnal, a szakmai nyelvtanfolyamokat szervező Business Focus Nyelvstúdió vezetőjével sorra vettük a legfontosabb szakmai nyelvvizsgákat.

Oeconom

Az Oeconom gazdasági nyelvvizsgát nemcsak angolból, hanem németb
ől, franciából, spanyolból, olaszból és orosz nyelvből is letehetik a hallgatók. Az utóbbi években a vizsgarendszer előnyére változott, hallgatóbarát lett, azt nézik, amit tud a vizsgázó, de a színvonal továbbra is magas! A vizsga száznyolcvan perces, kétnyelvű, az írásbeli vizsga 3 részből tevődik össze: önálló szövegalkotás, melynek keretén belül adott szempontok valamint szöveges impulzus alapján önálló témakifejtést várnak a vizsgázótól a felvetett témában szótár segítségével Ezt követik a szókincs és nyelvtani tudást mérő feladatok.  Végül a szövegértési feladatok jönnek, melyek mind egy szöveghez kötődnek. A szövegeket a feladatlap összeállítói általában a legnevesebb gazdasági lapokból, például a The Economistból veszik át, amelyeknek a szókincse igényes és roppant színvonalas. Az önálló szövegalkotási résznél megengedett csak a szótárhasználat.

A szóbeli vizsga is több részb
ől áll: a hallgatóknak magyar és idegen nyelvű gazdasági szövegeket kell tömöríteniük a célnyelven, szituációs feladatokat kell megoldaniuk, önállóan kell beszélniük egy gazdasági témáról, mely kapcsolódik a célnyelvű tömörítendő cikkhez, ezzel nagy segítséget nyújtva a hallgatónak. Természetesen itt is a szóbeli vizsga része a hallás utáni szövegértési gyakorlat sor.

Hol?
Budapesti Corvinus Egyetem
Milyen nyelvb
ő
l?
Angol, német, francia, spanyol, olasz, orosz
Mikor?
Évente három vizsgaid
őszak van: december-január, május-június, augusztus-szeptember

BME gazdasági nyelvvizsga

A BME-n angolból, németb
ől évente háromszor, franciából pedig évente egyszer szerveznek nyelvvizsgát. Az írásbeli feladatsor három részből áll, a hallgatóknak többek között hivatalos levelet és grafikonelemzést is kell készíteniük, de mindkettőhöz használhatnak nyomtatott szótárat. „Ez a feladatsor komplex tudást igényel, mert sokoldalúak a feladatok. Mind szóban, mind írásban nagy hangsúlyt fektetnek az önálló megnyilatkozásra, de a nyelvtani tesztre is sokat kell készülni” - mondja Kostyál-Homm Katalin.

A szóbeli vizsgán a szakmai beszélgetés után egy gazdasági témáról önállóan kell beszélniük a vizsgázóknak, majd szituációs feladatot kell megoldaniuk. A szóbelit a hallás utáni szövegértést ellen
őrző teszt egészíti ki. „A szóbeli témakörök a gyakorlati életre összpontosítanak, a használható, de igényes szókincset kérik számon a vizsgáztatók” - véli Kostyál-Homm Katalin.

Hol?
Business Focus Nyelvstúdió, Budapesti M
ű
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Milyen nyelvb
ő
l?
Angol, német, francia
Mikor?
Angolból és németb
ől évente három vizsgaidő
szak van: január, május, október
Franciából évente egy vizsgaid
őszak van, májusban

Zöld Út

A Zöld Út nyelvvizsgarendszerben, mely a gödöllői Szent István Egyetem akkreditált vizsgája kevés partnere közreműködése mellett, elsősorban az egyetem szervezésében lehet levizsgázni, ennek ellenére évről évre egyre többen választják ezt a típust angolból, németből és franciából is. Az írásbeli kettő részből áll, a feladatok megoldására kétszáz percet kapnak a vizsgázók – ennyi idő alatt többek között szaknyelvi levelet kell fogalmazniuk megadott szempontok alapján, illetve fordítási feladat is van. Ez utóbbihoz lehet szótárat használni, a levélhez azonban nem. A szövegértési feladatok több szöveghez kötődnek. Ugyan nincs kimondottan nyelvtani teszt, de a vizsgázó nyelvtani tudását erőteljesen mérik az önálló szövegalkotási feladatban. Az írás és szóbeli vizsga csak egyszerre rakható le, mely nem annyira hallgatóbarát megoldás.

A szóbeli vizsgán szituációs feladat, hallás utáni szövegértés és grafikonelemzés is szerepel, de a vizsgázóknak folyékonyan kell tudniuk társalogni szakmai témákról is. Ugyan a hallgatók között a Zöld Út nyelvvizsgáról az terjedt el, hogy ez az egyik legkönnyebb nyelvvizsga, Kostyál-Homm Katalin szerint erre is kell azért készülni, de tény, hogy elismertségben és objektív tudásszint mérésben lemarad a többit
ől „Ennél a típusnál valóban a kommunikációs készség ellenőrzése a leghangsúlyosabb, de tudni itt is kell. A témakörök inkább nem annyira elméletiek, inkább a gyakorlati életre koncentrálnak. A szövegértés és a nyelvtan itt sem elhanyagolható, mert már három súlyos hibánál keményen lepontoznak” - magyarázza a nyelvtanár.

Hol?
Gödöll
ő
, Szent István Egyetem
Milyen nyelvb
ő
l?
Angol, német, francia
Mikor?
Évente három vizsgaid
őszak van: március, május, november

KITEX Nyelvvizsga

Angolból és németb
ől tehet kereskedelmi és vendéglátó-idegenforgalmi szaknyelvi vizsgát az, aki a KITEX nyelvvizsgát választja. Mindkét témakörben három részből áll az írásbeli: a hallgatóknak két fogalmazást kell írniuk, feleletválasztós tesztet, és ún. „lyukas szöveg” feladatokat is meg kell oldaniuk, minderre százötven percük van. Ugyan a szóbeli vizsgán nincsen felkészülési idő, nem is kell részletekbe menően, tételesen ismertetni az adott témakört. A bemutatkozás után szakmai társalgás és egy szituációs feladat következik – mindez kommunikáció- és gyakorlatorientált.

Hol?
Kitex Nyelvvizsgaközpont, Budapest
Milyen nyelvb
ő
l?
Angol, német
Mikor?
Évente három vizsgaid
őszak van: január, április, október

BGF Nyelvvizsga

A Budapesti Gazdasági F
őiskola nyelvi központja háromféle szakmai nyelvvizsgát kínál a hallgatóknak: üzleti, idegenforgalmi és pénzügyi szaknyelvből is letehető a kétnyelvű vizsga. Az írásbeli mindhárom területen ugyanolyan, százharminc percet kapnak a vizsgázók a három részből álló feladatsor megoldására – többek között egy százötven szavas idegen nyelvű szöveget, e-mailt, üzleti levelet vagy jelentést kell fogalmazni a magyarul megadott szempontok alapján, szótár segítségével. Nagy hangsúlyt fektet ez a vizsgatípus a nyelvtani, szókincsbeli tudásra. Sok rövidebb feladatot kell megoldani viszonylag kevés idő alatt.

A szóbelin a szakmai társalgás után a vizsgázóknak önállóan kell kifejteniük gondolataikat egy adott témáról, szöveget kell tömöríteniük, valamint egy szituációs feladatot is meg kell oldaniuk – mindezt a hallás utáni szövegértést mér
ő magnóhallgatás egészíti ki. Sem az írásbeli, sem a szóbeli rész nem egyszerű, részletekbe menően vizsgálják mind a nyelvtani jártasságot és a kommunikációs készséget, mind a szókincset. „Magas színvonalú nyelvvizsgáról van szó. Itt is az elmélet dominál, de a nyelvtani tudást is ellenőrzik a feladatok. Azoknak ajánlom, akik valóban járatosak az adott témában, és nem félnek a kihívásoktól” - mondja Kostyál-Homm Katalin, aki úgy véli, az idegenforgalmi vizsga szókincse például közel sem olyan hétköznapi, mint ahogy azt elsőre gondolnánk. „Nagy hangsúlyt fektetnek a szakszavakra, ráadásul a szövegértési feladatokhoz valamennyi gazdasági szókincs is kell” - magyarázza.

Hol?Budapesti Gazdasági Főiskola, Szolnoki Főiskola
Milyen nyelvb
ő
l?
Üzleti nyelvvizsga: angol, német, francia, spanyol, olasz, orosz (kínai, japán)
Idegenforgalmi nyelvvizsga: angol, német, francia, olasz, spanyol
Pénzügyi nyelvvizsga: angol, német
Mikor?
Évente három vizsgaid
ő
szak van: december-január, május-június, augusztus-szeptember

 

forrás: origo.hu


   Nyomtatható változat

   Szólj hozzá

   Cikk továbbküldése

« Vissza az előző oldalra   
Hogyan lesz jövőre a 144-ből 480 pont?
A 2008-ban érettségizőknek már nem 144-et, hanem 480 felvéte ...
Van még esély!
A ponthatárok kihirdetése sokaknak a vágyott cél elérését ...
...
Kizárólag állami pénzből nem lehet finanszírozni a fiat ...
Az oktatás jövőjéért felelhetünk
Mátyás király, Napóleon, Kossuth, Széchenyi, Szent István, ...
Hírarchívum
Hír címedátum
2015-02-05 14:38:00
2015-02-05 14:18:00
2015-01-31 07:30:00
Érettségi2015-01-31 07:02:00
2015-01-30 15:16:00
Érettségi2015-01-26 14:41:00
SAJTÓKÖZLEMÉNY2014-11-28 09:54:00
Záró rendezvény2014-09-28 09:11:03
SAJTÓKÖZLEMÉNY2014-09-25 14:57:00
Pályázat2014-08-31 12:39:00
Rendezvény vállalkozásoknak: hálózatosodás2014-06-25 15:32:05
Közigazgatási partnerség Baracskán2014-06-24 10:07:00
Rendezvény közigazgatási szerveknek: kerekasztalok, fórumok2014-06-24 09:23:14
Rendezvény civileknek: együttműködési programok2014-06-23 14:53:54
Nyitó rendezvény2014-04-24 16:00:00
2014-04-01 14:27:00
2014-04-01 14:13:00
2014-03-12 14:33:00
2014-01-14 18:07:00
TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0046 - A ME GTK és az EDUTUS nemzetközi gazdálkodás sza-kának angol és magyar nyelvű digitális tananyagfejlesztése2013-12-19 12:34:00
TALÁLD FEL MAGAD!2013-12-12 13:08:00
Laboratóriumépítés a Szekszárdi I. Béla Gimnáziumban2013-11-13 11:05:00
Így változnak a felvételi szabályai 2014-ben 2013-09-30 16:35:00
Karrierépítés – kezdd el a hallgatói évek alatt!2013-09-18 10:32:00
Természettudomány oktatásának fejlesztése Hatvan városában2013-09-06 09:12:00
„... Őrizz engem ezen a világon!"2013-07-16 10:29:00
Űrkiképző bázis épül a Szigeten2013-07-13 10:14:00
Hallgasd a fesztivált otthonról is!2013-07-11 10:23:00
Quimby-vendégsereg a Csodaországban2013-07-08 08:01:00
SZIGET-BUDAPEST CITYPASS2013-07-06 14:33:00
Itt nem kell a diplomához nyelvvizsga2013-07-04 09:47:00
Csodaországgá válik a Sziget2013-07-04 09:37:00
Elindult a We Love Balaton2013-07-04 09:34:00
Travel2Wild ‘Élmények Európa vadonjában’ fotópályázat2013-07-04 09:18:00
Helyzetkép: pályakezdő bölcsészek és jogászok2013-07-04 08:55:00
Változtak a magyar állami ösztöndíj feltételei2013-07-04 08:50:00
Dokumentumpótlás, sorrend- és adatmódosítás legkésőbb július 10-ig!2013-07-04 08:48:00
Tippek állásinterjúra a Hegy' Karriergyárban2013-07-04 08:46:00
A SCOOTER ZÁRTA AZ IGAZI FESZTIVÁLT TOKAJBAN2013-07-04 08:30:00
Emigrálj egy hétre!2013-07-02 10:11:00


fisz google  

Könyvajánló
Fogalomtár

Képzéskereső
hol
szöveg
típus
téma
forma
Sajtószoba
A FISZ Szerkesztőség és Hírügynökség fő tevékenysége a sajtó képviselői számára biztosított rendszeres hírszolgáltatás.

Regisztrációhoz kérjük, kattintson ide!
© Copyright 2018