2021. január 19. kedd,
Pályaorientáció és pályatanácsadás

 
 
Security Image

  Biztonsági kód: 
  

Leiratkozás


Bannerhely száma: 206
Méret: 120 x 240 pixel

 
Véget ért a magyar írásbeli érettségi
(2013-05-06 16:19:00)

Befejezõdtek a magyar nyelv és irodalom, illetve a magyar mint idegen nyelv írásbeli érettségi vizsgák, melyeket közép- és emelt szinten összesen 85 060-an tettek le 1264 vizsgahelyszínen.

Magyar nyelv és irodalom, illetve magyar mint idegen nyelv vizsgatárgy írásbeli érettségi vizsgái értek véget május 6-án. Magyar nyelv és irodalomból közép- és emelt szintû vizsgák megírására összesen 240 perc állt az érettségizõk rendelkezésére. Magyar mint idegen nyelvbõl csak középszinten lehetett vizsgát tenni, ebben az esetben 180 percük volt a maturálóknak.

Berzsenyi Dániel és Vörösmarty Mihály költeménye, Leszek Kolakowski lengyel filozófus egyik mûvének részlete, valamint egy kevésbé ismert Márai Sándor-elbeszélés közül választhattak május 6-án a magyarból középszinten érettségizõk. Az Edupressnek nyilatkozó szaktanár szerint az emelt szintû feladatok nehézségét az adta, hogy olyan szövegeket is tartalmazott - mint Vas István Cambridge-i elégiája -, melyek komoly érzelmi vetülettel rendelkeznek, olyan háttértapasztalatot igényelnek, mellyel egy 18-19 éves fiatal koránál fogva még nem bír.

Bonyolult Vas István mû és ismeretlen Márai-elbeszélés az idei feladatok között

A középszintû magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi elsõ része, a 40 pontos, 60 perces szövegértési feladatsor A gyermeknyelv címû, Gósy Mária nyelvész által írt ismeretterjesztõ szöveghez tett föl kérdéseket. Az anyanyelv-elsajátítás kezdeteire jellemzõ közlésformákat taglaló szöveghez 9 feladat tartozott, melyek az adatok visszakeresésére, a szerzõi gondolatmenet megértésére, a gyermeknyelv változásainak azonosítására vonatkoztak. A második részben, 60 pontért (20 a tartalom, 20 a szerkesztés, 20 a nyelvi megformálás) három feladat közül egyet kellett megoldaniuk a vizsgázóknak 3 órában. Az Érvelési feladatban idén egy Leszek Kolakowski idézet kapcsán az utazás irodalmi motívumáról, e motívum jelentésérõl és értékelésérõl kellett állást foglalni, a véleményt irodalmi mûvek bemutatásával alátámasztva. Az Egy mû értelmezése Márai Sándor Az árva címû elbeszélésének adott szempontú vizsgálatát kérte. Az Összehasonlító elemzésben Berzsenyi Dániel Napoleonhoz és Vörösmarty Mihály Napoleon címû alkotásának összevetése szerepelt, a mûfaji sajátosságok és a történelmi személyiség megjelenítésének és értékelésének középpontba állításával. Az emelt szintû írásbeli érettségi 4 órában négyféle feladatot tûzött ki a vizsgaleírásnak megfelelõen, és a vizsgázónak mind a négy feladatot meg kellett oldania. A 40 pontot érõ Nyelvi–irodalmi mûveltségi feladatsor kiinduló szövege Csokonai Vitéz Mihály Tüdõgyulladásomról címû költeménye volt. A 9 feladat a szöveg megértésén túl nyelvi (mondatelemzési, stilisztikai) és irodalmi ismereteket várt el (például szerzõk, mûvek, toposzok, ritmusok azonosítása). Az Egy mû értelmezése feladat (25 pont) Vas István Cambridge-i elégia címû alkotásának elemzését kérte. A Reflektálás egy jelenségre nevet viselõ feladatban (20 pont) a vizsgázónak a kulturális hagyomány elsajátításáról kellett kifejtenie a véleményét. A Gyakorlati írásbeliség feladat (15 pont) témája egy hivatalos levél volt, mely a színház és az ifjúság kapcsolatának értékeire hívta fel a figyelmet. Mindkét szinten összesen maximum 100 pontot lehet elérni. Ebbõl helyesírási hibákért legfeljebb 15 pont veszíthetõ.

Idõsebb korosztályhoz szóló szövegek emelt szinten

A középszintû feladatlapon az Egy mû értelmezése során az utóbbi pár évben – a tavalyit kivéve – novellát kellett értelmezni; ez lehetõséget teremtett a diákoknak arra, hogy már jó elõre felkészüljenek legalább erre a feladatra – mondta Gyöngyösi Olga. A szaktanár a feladatok megfogalmazását fajsúlyosnak találta; az Egy mû értelmezése feladatának megfogalmazására például nagyon oda kellett figyelniük a diákoknak, hogy úgy közelítsék meg a mûvet, ahogy a feladatban megadták. Szerinte idén is azok a fiatalok voltak elõnyben, akik jól tudnak szöveget értelmezni. „Egy-egy feladat helyes megoldása elsõsorban azon múlik, hogy a feladat mondatait mennyire érti meg a diák, ennek megfelelõen fogja ugyanis dolgozata szövegét megszerkeszteni.” Eszes Valéria szaktanár szerint középszinten az érvelõ feladatban szereplõ út-utazás toposzt irodalmilag nagyon szépen ki lehetett volna bontani, ha maga a hívószöveg nem szûkítette volna le a kidolgozandó témát, ezzel együtt pedig a gyerekek gondolkodását. Az összehasonlító verselemzést tartotta a középszintû feladatlap „mélypontjának”, félõ ugyanis, hogy a két Napóleonról szóló epigrammából nem irodalmi elemzést készítettek az érettségizõk, hanem a francia császár történelmi arcképét mutatták be két irodalmi mû alapján. A középszintû feladatlapban szereplõ, Márai Sándor elbeszélésével kapcsolatban elmondta: az érettségizõk többsége most találkozhatott elõször ezzel a szöveggel, melynek feldolgozása sok idõbe telhetett, tekintve a mû terjedelmét.
Az emelt szintû feladatsorral kapcsolatban Eszes Valéria elmondta: a nyelvi mûveltségi feladatsor a tavalyi évben egy olyan irodalomtörténeti jellegû összefoglaló szöveghez kötõdött, amely jobban bolyongott a különbözõ irodalomtörténeti korokban, és ettõl azt a tágasabb irodalomtörténeti tudást vette célba, amely egy emelt szinten érettségizõtõl elvárható. „A Csokonai-verssel viszont visszatértek az emelt szintû vizsgák régi hagyományához, amikor egy költõ egyetlen mûve köré szervezõdtek a nyelvi mûveltségi feladatok” – fejtette ki. Emelt szinten a szövegalkotási feladatoknál szereplõ mûvet, Vass István Camberidge-i elégiáját a szaktanár olyan versszövegnek tartja, mely sok háttértudást, információt igényel. Emellett van egy olyan érzelmi vetülete is a versnek, amely nem biztos, hogy megélhetõ 18-19 éves gyerekek számára. „Hangulatában és érzelmi világát tekintve egy idõsebb korosztályt megszólító mû, ezzel együtt úgy gondolom, ki lehetett oly módon bontani, hogy a gyerekek is hozzá tudtak nyúlni.”

forrás: edupress.hu   Nyomtatható változat

   Szólj hozzá

   Cikk továbbküldése

« Vissza az előző oldalra   
Megkezdõdött a magyar érettségi!
Ma reggel 8 órakor a magyar nyelv és irodalom, valamint a magya ...
Zökkenõmentes érettségik a kötelezõ tantárgyakból
Zavartalanul zajlottak le a kötelezõ tárgyakból - magyar nyel ...
A tavaszi érettségi idõszak menetrendje
2008. május 5-én, hétfõn a magyar nyelv és irodalom, valamin ...
Fõpróba az érettségi elõtt
A Felvételi Információs Szolgálat (FISZ) január 26-ai Nyilv ...
Érettségi
Hír címedátum
Matematikából érettségiznek ma a diákok2013-05-07 08:11:00
Véget ért a magyar írásbeli érettségi2013-05-06 16:19:00
Elkezdõdtek az idei írásbeli érettségik2013-05-03 09:22:00
Helyesírási tanácsadó portál indult 2013-05-02 09:16:00
Kétezren kértek segítséget az Oktatási Hivatalnál2013-03-21 08:19:00
Így kell kitölteni a 2013-as jelentkezési lapot!2013-02-19 10:19:00
Itt lesz kötelezõ az emelt szintû érettségi!2013-01-08 11:04:00
Állami kézbe kerültek az iskolák2013-01-02 10:57:00
Több száz gimis ülõsztrájkol Pécsen 2012-12-13 09:20:00
Szerdán újra tárgyal a 2013-as keretszámokról a kormány2012-12-11 11:21:00
Magyar középiskolások sikerei Svájcban2012-09-13 09:40:00
Szeptember 5-ig jelentkezthetsz az õszi érettségire2012-08-30 08:01:00
A Radnóti vezeti a középiskolák rangsorát2012-08-23 09:17:00
Milyen volt idén érettségizni?2012-08-08 08:04:00
Errõl mindenképpen tudnod kell!2012-07-23 09:21:00
Elkezdõdtek a középszintû szóbelik2012-06-18 10:11:00
Megkezdõdtek az emelt szintû szóbelik2012-06-07 09:25:00
Több mint 135 ezren vizsgáztak2012-06-05 10:54:00
Végéhez közeledik az írásbelik idõszaka2012-05-23 10:55:00
Francia és filozófia érettségik 2012-05-22 08:52:00
A spanyollal zártuk a hetet2012-05-18 10:26:00
Fizika és rajz vizsgákkal folytatódik a hét2012-05-17 14:41:00
Kémia és földrajz következik szerdán2012-05-16 11:27:00
Az elsõ természettudományos érettségi napja2012-05-15 09:19:00
Német érettségi zárta az elsõ vizsgahetet2012-05-14 11:03:00
Informatika érettségi hétfõn2012-05-14 08:45:00
Ma érettségi történelembõl2012-05-09 11:02:00
Ma van a matematika érettségi napja2012-05-08 08:53:00
Ilyen volt a magyarérettségi2012-05-08 08:46:00
Friss infó: egy 1988-as könyvismertetõ az érettségin2012-05-07 08:57:00
Érettségi 2012: A matektól rettegnek, a kémia jól megy2012-05-04 09:26:00
Ötödével nõ az emelt szintû érettségi aránya2012-05-04 08:54:00
Ezért szigorítanák az érettségit 2012-04-24 13:43:00
Kevesebb nyelvbõl lehetne érettségizni2012-04-21 09:18:00
Szigorúbb érettségi 2013-tól!2012-04-20 13:52:00
Mi vár az érettségizõkre 2012-ben?2012-04-18 10:30:00
Hogyan lehet ingyen elvégezni az OKJ-s tanfolyamokat?2012-04-10 08:28:00
Emelt szintû érettségi - legyél kritikus!2012-04-02 09:49:00
2012-es középiskolai rangsor2012-03-26 10:28:00
A középiskola vége: fókuszban a tanulás2012-03-26 10:11:00


Könyvajánló
© Copyright 2021