2020. december 05. szombat,
Pályaorientáció és pályatanácsadás

 
 
Security Image

  Biztonsági kód: 
  

Leiratkozás


Bannerhely száma: 206
Méret: 120 x 240 pixel

Pályaválasztási körkép
 
Mit vár tõlem az egyetem?
(2008-01-25 10:45:00)

Nem könnyû feladat eldönteni, hogy milyen pályán induljon el az ember a továbbtanulás útján. Ha végre sikerül néhány szakot kiválasztani, még mindig ott motoszkál a kétely az emberben, hogy valóban a megfelelõt, a személyiségéhez illõt választotta-e. Most abban próbálunk meg segíteni a kétkedõknek, és további támpontokat nyújtani a szilárd elhatározással rendelkezõknek, hogy összegyûjtjük a húsz legnépszerûbb szak, felvételizõkkel szemben támasztott elvárásait.

           

Turizmus – vendéglátás (4610 jelentkezõ)

 

Ha erre a szakra szeretnél jelentkezni elengedhetetlenül fontos, hogy ha nem is szereted, de mindenképpen értsd a matekot, ugyanis ez az alattomos tárgy sok kurzuson visszaköszönhet majd tanulmányaid során. Azért nem kell mindjárt az elején feladni, ugyanis miután átverekedted magad a közgazdaságtudomány kezdeti nehézségein, szükséged lesz olyan készségekre is a szakirányú tantárgyakkal való ismerkedés során, mint például: más kultúrák iránt való nyitottság, érdeklõdés az emberekkel történõ munka iránt, vagy jó kommunikációs képesség. Összefoglalva tehát, mindenképpen szükséges, hogy a szakirányú tárgyak mellett mutass némi érdeklõdést a majdnem ugyanolyan fontosságú társadalom, közgazdaság és üzleti tudományok iránt is.

 

Az ideális jelentkezõ legyen motivált és nyitott az új ismeretek befogadására, hiszen mindez nagyon fontos elvárás a szolgáltatási szektorban dolgozókkal szemben. A nyitottság segíti az empátiás készség fejlõdését és a problémamegoldás folyamatát is. Mindemellett elvárás diákjainkkal szemben legalább két idegen nyelv középfokú ismerete, melyhez szorosan hozzátartozik a szakmához tartozó szakzsargon elsajátítása is.

 

Kõvári István, a Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Fõiskolájának tanulmányi rektor-helyettese

 

Gazdálkodás és menedzsment (4462 jelentkezõ)

Már a szak megnevezésébõl is érzékelhetõ, hogy a gazdálkodási és menedzsment alapszakra jelentkezés elsõsorban nem humán beállítottságú személyiségeknek ajánlott. Ha erre a szakra jelentkezel, mindenképpen javasolt, hogy jó rendszerezõ készséggel rendelkezz, valamint, hogy kitartóan állj hozzá minden feladathoz, hiszen a matematikai és közgazdasági tárgyak elsajátításához ezekre biztosan szükséged lesz. A szakon végzettek valamennyien az üzleti életben találják majd meg a helyüket, ezért elengedhetetlenül szükséges legalább egy idegen nyelv ismerte, valamint az informatika világában való jártasság készsége. Természetesen nem csak száraz tényanyagokból és végtelennek tûnõ statisztikai feladatokból áll a képzés, ezért nem elhanyagolható az sem, ha jól tudsz kommunikálni az emberekkel, és gyorsan megtalálod a közös nevezõt velük. Mindezeket ugyanis a modern üzletember elengedhetetlen sajátosságainak tartják.

 

A gazdálkodási és menedzsment szakra jelentkezõ diákoknak mindenképpen nyitottnak és fogékonynak kell lenniük a szakmához kapcsolódó új technológiák iránt, hiszen ezáltal lesznek képesek az állandó megújulásra, ami elengedhetetlen lesz a késõbbi munkavégzés során. Nem másodlagos tulajdonság a jó szervezõ képesség és az innovatív munkamorál sem, hiszen egy jó menedzsernek képesnek kell lennie csapatban dolgozni.

Dés Szilvia, a Modern Üzleti Tudományok Fõiskolájának programintézet vezetõje

Mérnök informatikus (3066 jelentkezõ)

 

Ha idegenkedsz az információs technológia világától, és a reáltárgyak sem mennek túlságosan, akkor ez a szak nem neked való. Most, hogy már tudjuk ki az, aki nem a fent említett pályára termett, nézzük meg azt is, hogy milyen készségekkel kell rendelkeznie az ideális jelentkezõnek. Fontos a logikus gondolkodás képessége, valamint az, hogy átlásd a komplex feladatokat is. Ezek által leszel majd képes számítógépes-hálózatok kiépítésére és karbantartására. A szakmai képzésen túl, elengedhetetlen, hogy magadhoz végy egy keveset a gazdálkodási és szervezési ismeretekbõl is, hiszen így válhat belõled valódi szakember. Nem csak értened kell a számítógépekhez, hanem szeretned is kell azokat, hiszen ahhoz, hogy lépést tudj tartani ezzel a rohamos ütemben fejlõdõ technológiával, elengedhetetlenül fontos, hogy ne sajnáld kutatásra és tanulásra szánni az idõdet.

 

A mérnök informatikusnak jelentkezõ diák elsõ és egyben legfontosabb ismertetõ jegye az eltökéltség és elkötelezettség, mely erõt ad a képzés során felmerülõ akadályok és nehézségek leküzdéséhez. Fontos, hogy a jó érdemjegyek mögött tényleges és elégséges általános vagy akár szakmai ismeretanyag álljon, amire az iskola oktatói a képzés során építkezhetnek.

 

Rudas Imre a Budapesti Mûszaki Fõiskola rektora

 

 

Kommunikáció és médiatudomány (2694 jelentkezõ)

 

A lista negyedik helyén szereplõ szak teljes mértékben humán beállítottságú jelentkezõk számára ajánlott. Ahogy a szak megnevezésébõl is következtethetünk, elengedhetetlenül fontos a jó kommunikációs készség. Fontos a széleskörû általános mûveltség, valamint az, hogy nyitott légy a világra. Ezek meglehetõsen általános tulajdonságok, ezért nem árt mindjárt az elején leszögezni, hogy bizonyos mértékû érdeklõdés a média iránt szintén fontos jellemzõje az ideális jelentkezõnek. Akkor érdemes jelentkezned erre a szakra, ha kíváncsi vagy és szeretsz nyitott szemmel járni a világban, ha érzékenyen érintenek a szociális problémák, ám mindezek ellenére képes vagy objektíven szemlélni a körülötted lévõ dolgokat. A szakma fontos követelése a kreativitás mellett az is, hogy képes legyél gyorsan reagálni szorult vagy váratlan helyzetekben, vagyis a jó problémamegoldó készség.

 

Ez egy olyan szakma, amelyre nagy mértékû rátermettség kell, hiszen olyan készségek és képességek szükségesek a szak teljesítéséhez, amelyeket csiszolni, javítani lehet, de ha valakiben nincs meg a rátermettség, akkor tanulni nagyon nehéz. Önmagában azonban a rátermettség nem elég a boldoguláshoz nyitottság és tudásszomj nélkül.

 

 Almási Tibor, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar dékánja

 

Orvos (2335 jelentkezõ)

 

Ezen a szakon szinte elképzelhetetlen, hogy valaki komoly elhivatottság nélkül jelentkezzen. Nem csupán azért, mert idõben tovább tart a képzés, mint más szakmák esetében, és a kézzel fogható végeredmény is többet várat magára, hanem azért is, mert nagy áldozatkészséget igényel. A kitartás mellett elengedhetetlenül fontos a jó kommunikációs készség, hiszen mint praktizáló orvos elkerülhetetlenül emberek közt fogsz dolgozni. Ebbõl adódik az a követelmény is, hogy képes legyél megértõen és együtt érzõen viseltetni más emberek problémái iránt. Az eddigiekben felsorolt készségek inkább emberi oldalról közelítették meg az ideális orvosjelölt képét, de jogosan merül fel a kérdés, hogy milyen tanulható képességek szükségesek a szakmához. A biológia és kémia tárgyak szeretete nem elég ahhoz, hogy valakibõl orvos váljék. Nem elég csak szeretni az említett tudományokat, hanem érteni és bizony tanulni is kell azokat. Végül, de nem utolsó sorban, meg kell említenünk, hogy a latin tanulás is fontos része az orvosi képzésnek, melyhez nem árthat egy kis nyelvi érzék és kitartás sem.

 

Az orvosjelöltekre vonatkozó elvárások: minden jelentkezõ készüljön fel az élethosszig tartó tanulásra; minden jelentkezõ számoljon azzal a ténnyel, hogy önállóan kell dolgoznia és kutatnia, de az se okozzon problémát, ha csapatmunkával kell elérnie a kitûzött célokat.

 

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának honlapja

 

 

Kereskedelem és marketing (2218 jelentkezõ)

 

A kereskedelem és marketing alapszak ismételten egy olyan szak, ahol a logikus gondolkodás, a jó rendszerezõ készség valamint a kiváló kommunikációs képesség elengedhetetlenül fontos tulajdonságok. Sajnos ezek az általános készségek még nem elegendõek, hiszen a töménytelen mennyiségû matematika, statisztika, pénzügyi és számviteli ismeretek elsajátításához sajnos kevés a szakma iránti érdeklõdés és elkötelezettség. Fontos, az említett tantárgyak szeretete mellett az is, hogy értsd is azokat, hiszen csak így juthatsz egyrõl a kettõre. Persze azért nem kell már a jelentkezéskor megtorpanni, hiszen a szakmai tantárgyak nagy része tanulható, kinek kisebb, kinek nagyobb energia és idõbefektetéssel. Az tehát, akinek van egy kis kitartása és érdeklõdik a kereskedelem és marketing tudományai iránt, nyugodtan vágjon bele a jelentkezési eljárásba.

 

A kereskedelem és marketing szakra jelentkezõkkel szemben támasztott általános elvárások közt elõkelõ helyen szerepel a vállalkozó szellem és a rugalmasság, hiszen ezek képezik a marketing tudományának alapját. A hallgatóknak képesnek kell lenniük megfelelõ, kielégítõ módon rendszerezni az évek során felhalmozott tudást és ismeretanyagot, hogy aztán azt a késõbbiekben, munkájuk során fel tudják idézni, és a hasznukra váljon majd.

 

Dés Szilvia, a Modern Üzleti Tudományok programintézet vezetõje

 

 

Jogász (2141 jelentkezõ)

 

Jogásznak lenni, és ebbõl kifolyólag jogásznak jelentkezni nem könnyû feladat. Már csak azért sem, mert az orvosi képzéshez hasonlóan, ez is tovább tart az átlagos alapképzéseknél. Rengeteg kitartás kell hozzá, hiszen nem titok, nagyon sokat kell tanulni, vagy ha így jobban tetszik magolni. Ez nem zsákbamacska, hiszen mindenki tisztában van vele, hogy nem elég felületesen, vagy úgy tessék-lássék módon tudni egy-egy paragrafust. A kitartás és eltökéltség mellett szükséged lesz logikus, komplex gondolkodásmódra, valamint arra, hogy érveidet és gondolataidat gyorsan és a lehetõ leghatásosabban szóba tudd önteni. Összefoglalva tehát: kitartás, jó memória, kényelmes fotel és jó beszélõke nélkül nem érdemes jogásznak jelentkezni.

 

Az ideális jogra jelentkezõ diák ismérvei: „Humán mûveltség, mert a jog nem értelmezhetõ társadalmi, történeti tartalmak ismerete nélkül; olvasásszeretet és erõs terhelhetõség, mert a jog egyedül olvasással sajátítható el; memorizáló képesség; kiváló beszédkészség és kreativitás, mert a jogász egyik legfõbb „fegyvere” meggyõzõkészsége; jó fellépés és megragadó egyéniség, mely nélkülözhetetlen a partnerek, az ellenfelek és az ügyfelek kezelésében.

 

Mezey Barna, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam - és Jogtudományi Karának dékánja

 

 

 

Pénzügy és számvitel (2130 jelentkezõ)

 

Ha a lista elsõ hét helyén álló bármely szakot matematika központúnak, száraz tényanyagokkal telezsúfoltnak találtad, akkor a pénzügy és számvitel szakra talán nem is találsz szavakat. Ha erre az alapképzésre jelentkezel, elengedhetetlenül fontos, hogy ne csak értsd, de szeresd is a matematika tudományát, és erõs elhivatottságot érezz a jövõbeni szakmád iránt. Természetesen azért nem csak a számológép elõtti görnyedésbõl áll majd a pénzügy és számvitel szakos diák élete. A társadalomtudományok berkeiben történõ barangolás közben hasznosíthatod a jó kommunikációs képességedet, tanulékonyságodat, valamint a logikus gondolkodás technikáját. Ha tehát szereted az aprólékos, pontos munkát, nem sajnálod rászánni az idõdet aprólékos feladatok megoldására, vagy akár komplexebbekre, ha nem áll távol tõled a számítógépek világa sem, akkor rátermettnek mondhatod magad arra, hogy pénzügyi szakember váljék belõled.

 

Az ideális felvételizõ e szak esetében: jó tanulmányi eredményekkel rendelkezik, érdeklõdik a gazdaság és a pénzügy kapcsolata és részterületei iránt, valamint olyan személyiség, aki gyakorlatias és ennek megfelelõen viselkedik az élet minden területén.

 

A Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar honlapja

 

Pszichológia (1992 jelentkezõ)

 

Azok a felvételi elõtt állók, akik mélyen érdeklõdnek az emberi lélek rejtelmei iránt és elég kitartónak érzik magukat, nyugodtan jelentkezzenek a fent említett szakra. Nem kevés az elsajátítandó tananyag mennyisége, ezért jól jöhet, ha gyorsan átlátod, rendszerezed és megjegyzed az új információkat. Tanulmányaid során elsajátíthatod a szakmához tartozó elméleti hátteret, ahhoz azonban, hogy ezt használni is tudd, nem elég csupán megtanulni a tananyagot. Értened kell az emberek nyelvén, tudnod kell beszélgetést kezdeményezni akkor is, ha másik fél nem partner ebben a tevékenységedben. Nagyon fontos a gyors helyzetfelismerés és a hatékony problémamegoldó képesség, hiszen munkád során biztosan használnod kell majd ezeket.   A jó kommunikációs készség mellett elhivatottságra is szükséged lesz, hiszen idõben és energiaráfordításban is sokat igényel a fent említett szak, ha tényleg komolyan veszed a tanulást. Mindezek ellenére ne hátrálj meg, mert ha kemény munka árán is, de eljutsz odáig, hogy képes leszel segíteni másokon.

 

Az ideális jelentkezõ önálló gondolkodású, szakmai elhivatottságot és a pályára való alkalmasságot mutat már a felvételi eljárás pillanatában. Emellett legalább egy államilag elismert C típusú nyelvvizsgával rendelkezik.

 

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karának honlapja.

 

Gépészmérnök (1969 jelentkezõ)

 

Elsõsorban arra van szükséged, ha gépészmérnök szeretnél lenni, hogy szeresd és értsd a matematikát, a mértant, a fizikát, és túl legyél a számítástechnika világával való ismerkedés fázisán. Elengedhetetlen, hogy nyitott legyél a világ újdonságaira, valamint az, hogy szeress kísérletezni és merj újítani te magad is. Nem alapkövetelmény, de nem árthat, ha szereted a szerszámokat és a különbözõ gépeket, hiszen ezek a késõbbiekben mindenapjaid részét fogják majd képezni. Fontos, hogy eredménycentrikus legyél, vagyis ösztönözzön és motiváljon az, hogy nem csak kitalálod az ötleteket, hanem meg is valósítod azokat a gyakorlatban. Mindamellett, hogy a fent felsorolt tulajdonságokkal rendelkezel, tudnod kell csapatban dolgozni, együttmûködni másokkal; akár mellé, akár alá-fölérendelt viszonyban. Tudnod kell, hogyan köss kompromisszumot, hiszen mérnöknek lenni nem feltétlenül azt jelenti, hogy visszavonultan, a külvilágtól elzárva dolgozol.

 

 

Fontos, hogy a gépészmérnöki képzéshez szükséges elméleti alapjaid (matematika, fizika) meglegyenek, és nagy eltökéltséget, elszántságot érezz választott szakmád iránt. Mindemellett talán ugyanolyan fontos egy idegen nyelv ismerete, ami lehetõség szerint az angol legyen, ugyanis ez a világnyelv szolgál a szakmai programok alapjául.

 

Rudas Imre a Budapesti Mûszaki Fõiskola rektora

 

Nemzetközi gazdálkodás (1560 jelentkezõ)

 

Ez a szak annak ajánlott, aki otthonosan mozog nemzetközi berkekben, azaz megvan ehhez a megfelelõ idegen nyelv ismerete. Ez alatt azt értsd, hogy nem árthat, ha legalább két világnyelvet beszélsz középfokon. Alapvetõen legyél kommunikatív és nyitott az emberekre, és nem hangsúlyozható elégszer: erre ne csak az anyanyelveden legyél képes. Ahogy a szak megnevezésébõl is látszik, szükséged lesz némi érdeklõdésre a gazdaság tudománya iránt, és arra, hogy ez az érdeklõdés ne szorítkozzon szerény hazánkra. Globálisan szemléld a világot, amelyben élünk, és jó, ha észreveszed, átlátod annak minden komplex összetevõjét. Fontos, hogy tudj együttmûködve dolgozni, hogy képes legyél belátni és megérteni mások álláspontját úgy, hogy megpróbálod érvényesíteni az általad képviselt értékeket és álláspontokat, és elengedhetetlenül fontos, hogy elhivatottságot érezz választott szakmád iránt.

 

Az ideális jelentkezõ a fent említett tulajdonságok mellett jó szervezõkészséggel rendelkezik és kreatív is egyben. Elhanyagolhatónak tûnik - bár korántsem az - az a tulajdonság, hogy érdeklõdjön, és nyitott legyen a jelentkezõ a média felé, hiszen munkája során akár naponta kerülhet munkakapcsolatba különbözõ orgánumokkal. Összefoglalva tehát a jó kommunikációs készség, a mobilitás és az innovatív gondolkodásmód fontos kelléke annak, hogy jó szakember váljon a most még csak felvételizõ diákból. 

 

Dés Szilvia, a Modern Üzleti Tudományok Fõiskolájának program intézet vezetõje

 

 

Villamosmérnök (1500 jelentkezõ)

 

Ez a szak szintén azok közé tartozik, ahol többségben vannak a reál tárgyak. Ennek ellenére korántsem mondható elméleti tudománynak a villamosmérnöki szakma. Mint a mérnöki szakoknál már korábban említettük, nagyon fontos, hogy matematikai, fizikai, mértani és számítástechnikai ismereteidet már a középiskola alatt erõs alapokra helyezd. Számítástechnika ismeretekre azért van szükség már a kezdetekkor, mert a fõiskolán vagy egyetemen nem kezdik az alapoktól átismételni a tananyagot, hanem úgy veszik, hogy a nagykönyvben megírt középiskolai anyagot tudod, és magabiztosan alkalmazod is az ott megszerzett ismereteket. Ezért talán mondhatjuk azt, hogy önmagában nem elég sem az, ha érdeklõdsz a természettudományok iránt, de nem tanulsz és kutatsz kitartóan az adott területen; sem pedig az, ha csak megtanulod, amit kiszabnak rád, de nem vagy érdeklõdõ és kísérletezõ.

 

Az ideális jelentkezõ nem csak jó képességekkel rendelkezik a fent említett tudományokat illetõen, hanem érzéke is van a szakmához. Ezt tanulni nem lehet, bár meglehet valakinek az alapképzettsége, lehet valaki kiváló tanuló és felkészült, de azt a belsõ többletet, amit a rátermettség ad, nem pótolhatja.

 

Rudas Imre, a Budapesti Mûszaki Fõiskola rektora

 

Andragógia (1432 jelentkezõ)

 

Ha andragógus, azaz felnõttképzési szakember szeretnél lenni, erõsen javasolt a társadalomtudományok iránti érdeklõdés. Ha humán beállítottságú vagy, szeretsz és tudsz is tanulni, akkor ez a szak neked való. Nem fognak matekkal vagy egyéb ehhez hasonló hátborzongató tantárggyal traktálni a tanárok, azonban jól jöhet, ha képes vagy komplex dolgokat könnyen és gyorsan átlátni. Szinte minden szakhoz elmondható, hogy az ideális felvételizõ rendelkezzen jó kommunikációs készségekkel is; így ez az andragógia szak esetében sincs másként. Tudnod kell, hogy emberekkel fogsz dolgozni pályafutásod során, ezért az empatikus készséged és megértõ személyiséged is hasznodra válhat majd. Jó problémamegoldó képességre is szükséged lesz a késõbbiekben, ami nem azok közé a tulajdonságok közé tartozik, amik könnyedén elsajátíthatóak egy délutáni tanulás alkalmával.

 

Az ide jelentkezõ legyen jó emberismerõ, empatikus, és rendelkezzen jó szervezõkészséggel. Minden felvételizõ rendelkezzen jó kommunikációs készséggel, nyitottsággal a világra, és kellõ empátiával forduljon embertársai felé.

 

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karának honlapja

 

 

Ápolás és betegellátás (1412 jelentkezõ)

 

Mindenképpen szükséged lesz tanulmányid során kitartásra és elhivatottságra, hiszen a fent említett alapszak valójában nem egy munka lesz a sok közül, hanem a hivatásod, ami az egész életeden át elkísér majd. A nagy szavakat félretéve, szükséged lesz még jó biológiai ismeretekre, hiszen ez fogja a felvételi eljárás alapját képezni, és mindig elõjön majd a képzés során. Ez azonban még nem elég ahhoz, hogy jó szakember legyél. Szükséged lesz sok türelemre, megértésre és együttérzésre, hiszen mindezek kellenek ahhoz, hogy ne csak egy robotként végezd a munkád, hanem szeresd is azt, és téged is szeressenek azok, akik közt dolgozol. Mert akár belegondoltál, akár nem, emberekkel kell majd dolgoznod. Emberekkel, akikkel kommunikálnod kell ahhoz, hogy el tudd érni a kitûzött célokat.

 

Az élethosszig tartó tanulás igénye és képessége elengedhetetlen tulajdonsága az ideális jelentkezõnek. A felvételizõkkel szemben támasztott elvárások közt elkelõ helyen áll a jó problémamegoldó képesség, hiszen felkészültnek kell lennie minden hallgatónak az önálló munkavégzésre.

 

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának honlapja

 

Nemzetközi tanulmányok (1298 jelentkezõ)

 

Ha erre a szakra jelentkezel, mindenképp elsõ helyen szerepel az idegennyelv-ismeret, az elvárások közt. Nem csak egy, hanem lehetõleg két-három nyelvet kell majd beszélned a képzés végére, hiszen nemzetközi berkekben ez elengedhetetlen követelmény. Az viszont nem elegendõ, ha csak írásban vagy profi az adott nyelvbõl, így tehát érthetõ hogy a jó kommunikációs készség elengedhetetlenül fontos. A már meglévõ általános mûveltséged továbbfejlesztése mellett, fõleg társadalomtudományi ismeretekkel fogsz gyarapodni. Mindenképpen elvárt tulajdonság a széles látókör mellett a mobilitás, és a gyors alkalmazkodó képesség, hiszen ezekre feltétlenül szükséged lesz majd a munkád során. Az elméleti tudás mellett, amit a képzés során elsajátítasz majd, nagyon fontos a gyakorlatias szemléletmód, amit kitartó munkával fejleszthetsz és csiszolhatsz.

 

 

Rendkívül jó és alapos történelmi ismeretekkel kell rendelkezniük a nemzetközi tanulmányok szakra jelentkezõknek, hiszen ez a tantárgy nem csak felvételi követelmény, de az egyetemi képzés alapja is egyben.

 

Jávorffyné Dr. Németh Piroska, a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Karának dékáni hivatal vezetõje

 

Programtervezõ informatikus (1262 jelentkezõ)

 

Az elsõ és egyben legfontosabb elvárás a jelentkezõvel szemben, hogy ismerje, képes legyen a felhasználói szintnél magasabb színvonalon használni a számítástechnika eszközeit és programjait. Ha nem szakirányú középiskolából jössz, mindez érdeklõdéssel és némi szorgalommal megszerezhetõ, pótolható. Nem elrettentés gyanánt, de az átlagosnál jobb matematikai képességekre lesz szükséged, ha erre a szakra jelentkezel. Így nem árt, ha már elõre felkészülsz lelkiekben arra, hogy rengeteg idõdet és energiádat emészti majd fel a tanulás. Azonban azt ne feledd, hogy nem minden tanulható meg kitartással és elszántsággal. Képesnek kell lenned arra, hogy gyorsan átláss és megoldj kritikus helyzeteket; tudnod kell csapatban és önállóan egyaránt dolgozni. Csapatmunka alkalmával pedig rendkívül fontos, hogy jól és hatékonyan kommunikálj. A fent említett képességeken és készségeken túl elengedhetetlen, hogy gyakorlatias szemléletmódot sajátíts el, hiszen a számítástechnika világában bármikor adódhatnak váratlan, azonnali cselekvést igénylõ helyzetek.

 

Ideális jelentkezõ az, aki érdeklõdik mind a szoftveres, mind a hardveres ismeretek elméleti alapjai és alkalmazásai iránt; aki magas szinten és alkotó módon kívánja mindezt elsajátítani.

 

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának honlapja

 

Történelem (1173 jelentkezõ)

 

Ha elkötelezettséget érzel a történelem iránt, ha ez az a tantárgy, ami a középiskolában a leginkább érdekelt és magával ragadott, akkor ez a neked való szak. Természetesen itt sem lehet megúszni a vizsgákat láblógatással, ezért fontos, hogy ha ugyan nem is szeretsz, de mindenképpen tudj tanulni. Talán furcsának tûnhet az elõzõ mondat, de hidd el ezen a szakon annyi ismeretet, és tényanyagot kell elsajátítanod, hogy nem mindegy, hogyan tanulsz. Ha szereted az aprólékos részleteket, és átlátod a komplex összefüggéseket is, akkor bizonyos, hogy jó történelem szakos hallgató válik belõled. Fontos a lényeglátás és a kreatív elemzõ képesség is, hiszen nem minden fekete vagy fehér a történelem tudományában. Ha érzel magadban elszántságot és ambíciót a tanítás vagy a kutatómunka iránt, akkor ne habozz megjelölni a történelem szakot a felvételi eljárás során.

 

Az ideális jelentkezõ nem csak motivált, hanem képes mások érdeklõdését felkelteni a történelem tudománya iránt. Nagyon fontosnak tartja a Dékán Úr azt is, hogy jó kommunikációs készségekkel rendelkezzen a felvételizni vágyó, hiszen a végzett hallgatók valamilyen formában átadják majd tudásukat a társadalomnak.

 

Almási Tibor, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja

 

Anglisztika (1145jelentkezõ)

 

Ez a szak ismételten a humán beállítottságú jelentkezõk favoritja lehet. Ha érdeklõdsz az angol és amerikai kultúrák iránt, ha már eddig is foglalkoztál velük, és az angol nyelvet is legalább középfokon beszéled, akkor alkalmas lehetsz arra, hogy felvételt nyerj a fent említett szakra. Azonban az érdeklõdés és a nyelvismeret önmagában még nem minden. Mint minden társadalomtudománynál, ebben az esetben is szükséged lesz a kitartásodra és az elszántságodra, mert nem csak felületesen kell megismerni az adott idegen kultúrát. Alapos kutatómunkára, kitartásra és jó kommunikációs készségre is szükséged lesz, hiszen legyen szó bármilyen idegen nyelvrõl, fejleszteni a nyelvtudást tanulással és kommunikációval lehet. Az anglisztika szak abban sem különbözik a többitõl, hogy idõt és energiát nem sajnálva kell áldozni azért a tudásért, amit majd a késõbbiekben hasznosíthatsz.

 

Nagyon fontos elvárás a nyelvi elõképzettség a szakra jelentkezõknél, hiszen nem lehet mindent az alapoknál kezdeni. Azonban mindenképpen szükséges, hogy a meglévõ papír mögött valódi tudás álljon. Legyen motivált a jelentkezõ, és mindenképpen szeressen olvasni, mert olvasás által lehet a legjobban megismerni egy másik kultúrát.

 

Almási Tibor, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja

 

Szabad bölcsészet (1090)

 

Volt már szó humán és reálszakokról a korábbiakban, de annyira humán irányultságú szak, mint a szabad bölcsészet talán még egy sem volt. Ha tehát nem vagy a legjobb matekból, fizikából vagy számítástechnikából, viszont nyitott vagy a világ dolgaira és szívesen tudnál meg többet azokról, akkor ez a neked való szak. Képesnek kell lenned leülni tanulni és olvasni, ugyanis ezek nélkül nem juthatsz egyrõl a kettõre. Amellett, hogy idõt és energiát fektetsz a jövõd megalapozásába, ne feledd, hogy nem csak magadnak tanulsz, hanem azért is, hogy másokat gazdagíts, vagy segíts a tudásoddal; ezért rendkívül fontos, hogy jó kommunikációs készséggel rendelkezz. Elõnyödre válik, ha rendelkezel némi nyelvismerettel, ha képes vagy véleményt és önálló gondolatokat alkotni egy-egy témakörben, és végül, de nem utolsó sorban, ha szeretsz hangot adni véleményednek.

 

Az  ideális jelentkezõ a szabad bölcsészet szak esetében, széleskörû társadalomtudományi, filozófiai és ökológiai érdeklõdéssel rendelkezik, és képes a különféle szakterületeket érintõ ismereteit alkotó módon összegezni, felhasználni. Az ideális jelentkezõ igényli és alkalmas a modern társadalmi lét technikáinak, állampolgári készségeinek, az erkölcsi értékeknek a toleráns közvetítésére.

 

Az Eszterházy Károly Fõiskola honlapja

 

Testnevelõ-edzõ (1005 jelentkezõ)

 

Az, aki erre a szakra jelentkezik, mindenképpen legyen kitartó. Itt nem csak sporttevékenységekre kell gondolni, hanem arra is, hogy a tanulás különbözõ területein elszánt és céltudatos legyél, hiszen a kihívások legyõzéséhez mindenképpen szükséged lesz az említett tulajdonságokra. Mindamellett, hogy érdekel a sport, szükséges, hogy érdeklõdj a testkultúra és az egészséges életmód iránt is, ugyanis a késõbbiekben mindenképpen másokat terelsz majd a helyes és egészséges élet útján. A sok elméleti tudás mellett, amit majd az iskolapadokban ülve rád zúdítanak fontos, hogy gyakorlatban is gyorsan és hatékonyan reagálj a felmerülõ problémákra. Ne feledkezz meg arról sem, hogy az elmélet megvalósítása nem biztos, hogy mindig könnyû lesz, ezért jó, ha szakértõjévé válsz a rendelkezésedre álló eszközök és módszerek rendszerének. A jó kommunikációs készség mellett fontos tulajdonság az empatikusság is, mert ne feledd, hogy emberekkel fogsz együtt dolgozni, akik bíznak a tudásodban.

 

A fent említett tulajdonságok mellett mindenképpen rendelkezzen jó testi adottságokkal, valamint jó pedagógiai érzékkel az, aki testnevelõ-edzõ szeretne lenni.

 

Eõryné Kókán Margit, a Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Karának tanulmányi csoportvezetõ helyettese

 

Az összeállítást készítette: Karsai Edit

 

* A feltüntetett jelentkezõ szám a tavalyi év adatait mutatja.   Nyomtatható változat

   Szólj hozzá

   Cikk továbbküldése

« Vissza az előző oldalra   
Letölthetõek a felvételi ponthatárok!
Idén sem kellett a maximumot teljesíteni egyetlen szakon s ...
Küldd el jelentkezésedet elektronikusan!
Ma éjfélkor jár le a felvételi jelentkezések határideje. Ak ...
...
Megjelent a felvételi tájékoztató ...
...
Februárban megkezdi mûködését a Nem ...
Felsõoktatás
Hír címedátum
Dokumentumpótlás, sorrend- és adatmódosítás legkésõbb július 10-ig!2013-07-04 08:48:00
Hol tart most a jelentkezés?2013-05-02 08:10:00
Felvételi: regisztrációs csomag e-mailben!2013-04-15 14:54:00
Hazajönni is sokkot jelent az ösztöndíjasok számára2013-04-12 10:17:00
Puhulhatnak a hallgatói kötelezettségek2013-03-21 08:36:00
Felvételi: adatfeldolgozás, regisztrációs csomag2013-03-20 08:04:00
Március 11. a hitelesítés határideje2013-03-06 08:41:00
Péntekig lehet jelentkezni a felsõoktatásba2013-02-27 13:39:00
A beiratkozók fele szerez csak diplomát2013-02-25 09:31:00
Nézd meg, milyen szerzõdést írsz alá!2013-02-19 09:27:00
Március 1-ig jelentkezhetsz!2013-02-19 08:58:00
2013-as rangsor: legjobb orvosi és egészségtudományi karok2013-01-29 13:25:00
Ennyit kell fizetni a legnépszerûbb mesterszakokért2013-01-28 13:36:00
A mesterképzés jelentkezõk száma volt a legmagasabb2013-01-25 13:01:00
Több ezer felvételizõ járhat rosszul 2013-01-22 12:03:00
Keresztféléves képzések: január 24-én kiderül2013-01-22 11:13:00
Hogyan változik a pontszámítás a mesterszakokon?2013-01-16 08:57:00
A keresztféléves jelentkezõkrõl számokban2013-01-08 11:12:00
Válságintézkedéseket követeltek a hallgatók2013-01-08 11:02:00
Meddig és mire lehet jelentkezni?2013-01-04 13:42:00
Felvételi jelentkezési határidõ: 2013. március 1.2013-01-02 09:00:00
A legfontosabb változások a felsõoktatásban 2013-ban2013-01-02 08:24:00
Hogyan teremthetõ elõ a tandíj?2012-12-17 13:44:00
Tudnivalók a 2013-as felvételirõl2012-12-13 08:42:00
Tanulj külföldön!2012-12-11 11:26:00
Pokorni: durva és gyors a keretszámok csökkentése2012-12-11 11:19:00
Elutasítja az MRK a keretszámok csökkentését2012-12-08 11:15:00
Hoffmann Rózsa: nem fog összeomlani a magyar felsõoktatás2012-11-10 15:36:00
A világ legjobbjai közt a Corvinus2012-10-02 10:01:00
Útravaló kezdõ gólyáknak2012-09-25 09:27:00
Ezt kell tudnod a keresztféléves felvételirõl!2012-09-13 09:34:00
A pótfelvételi ponthatárok 240 és 350 között mozogtak2012-08-30 07:53:00
9.500-an jelentkeztek a pótfelvételi során2012-08-27 11:10:00
Elérhetõk az egyedi ösztöndíjszerzõdések2012-08-23 09:05:00
Augusztus 10-ig jelentkezhetsz a pótfelvételire2012-08-01 09:36:00
Információk a pótfelvételirõl2012-07-30 09:01:00
Idén is lesz pótfelvételi2012-07-27 09:57:00
Maximum közeli ponthatár több gazdálkodási szakon is2012-07-25 08:54:00
Ponthatárok: A Corvinusra kellett a legtöbb pont2012-07-25 08:47:00
Mesterdiplomával könnyebb munkát találni?2012-07-23 11:10:00


Könyvajánló
© Copyright 2020